Aktualności

Spotkanie noworoczne klubów działających przy dąbrowskiej bibliotece

Tradycyjnie w styczniu członkowie kubów działających przy naszej bibliotece usiedli przy wspólnym stole. Uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Krzyżówkowicza oraz warsztatów artystycznych wzięli udział w spotkaniu noworocznym. W tym roku zostało ono urozmaicone pięknymi jasełkami pt. „Zagubiony pociąg do Betlejem nr 715”. Przedstawienie zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej … Czytaj dalej

Uwaga! Mgła!

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW ostrzega o wystąpieniu ograniczającej widoczność na przeważającym obszarze województwa małopolskiego. 17 stycznia br. do ok. godz. 21, rognozuje się wystąpienie gęstej mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 m . O szczególną ostrożność prosimy głównie kierowców oraz osoby poruszające się w czasie występowania … Czytaj dalej

Uwaga na fałszywe e-maile o “zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o “zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”, których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości. Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym … Czytaj dalej

Kto śpiewa na chwałę Pana, modli się dwa razy… Eliminacje VII Międzygminnego Festiwalu Kolęd w Dąbrowie za nami

W atmosferze niedawno obchodzonych Świąt Bożego Narodzenia rywalizowali 14 stycznia na scenie DDK, śpiewając na chwałę Pana kolędy i pastorałki uczestnicy eliminacji gminnych VII Festiwalu Kolęd. Finałowe zmagania z udziałem laureatów podobnych eliminacji dla Radgoszczy odbędą się w najbliższą niedzielę 19 stycznia (początek o 14:00 – ponownie … Czytaj dalej

Remont drogi Dąbrowa Tarnowska – Brnik, objazd przez Szarwark

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniach 16-17 stycznia 2020 r. droga gminna “na Beleryt” relacji Dąbrowa Tarnowska – Bnik, na odcinku od lasu do Brnika będzie nieprzejezdna z powodu remontu tejże drogi. Objazd do Brnika przez Szarwark lub drogą tłuczniową Brnik Pola przez nowy przepust.

„Wiatr w żagle” w Dąbrowie Tarnowskiej

Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dąbrowskim Domu Kultury był wielkim świętem młodości i solidarności w pomocy na rzecz medycyny dziecięcej, także i w Powiatowym Szpitalu im. Stefana Petrycego w stolicy powiatu. Impreza trwała ponad 4 godziny, w jej programie były widowiskowe występy taneczne (grupy 5-latków i 6-latków z Przedszkola nr 2, … Czytaj dalej

Opłatek seniorów w Gruszowie Wielkim

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło się w Domu Ludowym w Gruszowie Wielkim spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów. Zorganizowała je sołtys Gruszowa Wielkiego, a zarazem radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Józefa Taraska, wspólnie z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem … Czytaj dalej

Zaproszenie na “Ferie w Bibliotece”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział dla Dzieci serdecznie zaprasza na „Ferie w Bibliotece 2020”. Zajęcia odbywać się będą od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00. Tegorocznym hasłem spotkań jest „Biblioteka – Fabryka Kreatywności: Coś z niczego”, a dzieci skorzystają … Czytaj dalej

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości

 W poniedziałek 13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. … Czytaj dalej

Ferie zimowe z DDK 2020 – program zagospodarowania czasu wolnego

Choć za oknem mamy “piękną wiosnę tej zimy” to za dwa tygodnie oficjalnie rozpoczną się dwutygodniowe ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkół województwa małopolskiego. Podobnie jak w poprzednich latach, aby ten wolny od zajęć szkolnych czas był dla dzieci i młodzieży przebywającej na terenie naszej gminy czasem radosnego, … Czytaj dalej

Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 10 stycznia 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys    – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata … Czytaj dalej

W Wielkiej Orkiestrze w Dąbrowie Tarnowskiej działają także niepełnosprawni

Nowością tegorocznego dąbrowskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była oryginalna dekoracja frontu budynku Urzędu Miejskiego. Jest to efekt inicjatywy włączenia się do orkiestrowego dzieła przedszkolaków z obu dąbrowskich samorządowych placówek oraz osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy. W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby burmistrza i Rady Miejskiej … Czytaj dalej

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2020 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dotycząca badań, które będą przeprowadzane w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2020 r. będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań … Czytaj dalej

Stowarzyszenie ”Pomocna Dłoń” wraz z Hotelem Cristal Park zapraszają na Charytatywny Bal Karnawałowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Hotelem Cristal Park Dąbrowa Tarnowska serdecznie zaprasza na Charytatywny Bal Karnawałowy. Bal odbędzie się 22 lutego 2020 r. od godz. 18:00 w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sportowa 2a. W programie balu kończącego tegoroczny karnawał: uroczysta … Czytaj dalej

ASOS 2020 wystartował, można składać oferty!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. … Czytaj dalej

Uzupełniający nabór/rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi uzupełniający nabór/rekrutację uczestników do Dziennego Domu Senior + w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2020 w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa, które … Czytaj dalej

Tylko do końca stycznia KGW mają czas na rozliczenie otrzymanego wsparcia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że koła gospodyń wiejskich, które w 2019 roku wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć do 31 tycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków. Koła gospodyń wiejskich zobowiązane były do wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r. … Czytaj dalej

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dzieci w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Pomoc w formie posiłku dzieci … Czytaj dalej

Tradycyjnie w styczniu członkowie kubów działających przy naszej bibliotece usiedli przy wspólnym stole. Uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Krzyżówkowicza oraz warsztatów artystycznych wzięli udział w spotkaniu noworocznym. W tym roku zostało ono urozmaicone pięknymi jasełkami pt. „Zagubiony pociąg do Betlejem nr 715”.
Przedstawienie zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Scenariusz i reżyserię na podstawie twórczości Joanny Kulmowej opracował polonista Sławomir Bator. Akcja jasełek rozgrywa się na dąbrowskim dworcu kolejowym, a dotyczy konkretnie zagubionego pociągu relacji Szczucin – Tarnów.
Dzieci w strojach z epoki oraz tematycznej scenografii przedstawiły wartości związane z Bożym Narodzeniem i radością im towarzyszącą.

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW ostrzega o wystąpieniu ograniczającej widoczność na przeważającym obszarze województwa małopolskiego.
17 stycznia br. do ok. godz. 21, rognozuje się wystąpienie gęstej mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 m .

O szczególną ostrożność prosimy głównie kierowców oraz osoby poruszające się w czasie występowania mgły poza obszarami zabudowanymi.
Pamiętajmy, aby zawsze dostosować prędkość pojazdów do panujących warunków atmosferycznych, zaś pieszych o noszenie odblasków.

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o “zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”, których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.
Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.
Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW ostrzega o wystąpieniu ograniczającej widoczność na przeważającym obszarze województwa małopolskiego. Prognozuje się wystąpienie od ok. 21:30 16 stycznia do ok. 9:00 17 stycznia br. gęstej mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m.
O szczególną ostrożność prosimy głównie kierowców oraz osoby poruszające się w czasie występowania mgły poza obszarami zabudowanymi.
Pamiętajmy, aby zawsze dostosować prędkość pojazdów do panujących warunków atmosferycznych, zaś pieszych o noszenie odblasków.

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 09 stycznia 2020 r otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w roku 2020 dla 10 uczestników projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Racławice, (KRS: 0000304415, NIP: 6591514282, REGON: 120711290).
Zadanie będzie realizowane w okresie od stycznia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. Przyznana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 60 517,12 zł.
Czytaj dalej

Strona 1 z 49012345...102030...Ostatnia »